500. vakif Medrese “Osman ef. Redžović”

Medresa je druga kuća, prostor koji nas, poput roditeljske kuće, određuje kao ljude.

Dokazuje to i 16. generacija maturanata i maturantica, upisana 2007., a ispraćena iz Medrese 2011. godine. Bilo ih je ukupno 65, 32 momka i 33 djevojke. Život ih je odveo u različitim pravcima, pa danas žive u više država i na više kontinenata. Neki od njih su postali univerzitetski profesori i izgradili akademske karijere, neki su već priznati stručnjaci na različitim poljima, neki su ostali zaposleni i u Islamskoj zajednici, ali svi su izrasli u čestite ljude. Ostali su vjerni jedni drugima, i ostali su vjerni svojoj drugoj kući, svojoj medresi.

Tokom prethodnog ramazana pokrenuli su inicijativu da postanu prva generacija maturanata koja će se naći na Vakifskoj ploči. Poželjeli su da 500. jubilarna vakufnama bude baš njihova, i da joj se nađe mjesto pored maturalnog panoa.

Sljedeće godine, ako Bog da, obilježit će deset godina mature. Bit će to prilika za zajedničku fotografiju uobičajenu prilikom promocije novih vakifa. Do tada, vakufnama pored maturalnog panoa svjedočit će o neizbrisivom tragu koji su ostavili u historiji ove škole.

Molimo Allaha dž.š. da ukabuli njihov doprinos razvoju Medrese.

16. generacija maturanata je 34. vakif na novoj Vakifskoj ploči, odnosno 500. od osnivanja Medrese do danas.

Promocija novih vakifa očekuje se kada to uvjeti dozvole.