410.958 KM za realizaciju investicije u Osnovnoj školi “Safvet-beg Bašagić” Visoko

Prema riječima gradonačelnika Mirze Ganića uskoro počinje realizacija investicije u Osnovnoj školi “Safvet-beg Bašagić” Visoko u iznosu od cca 410.958 KM.

♦  Površina: 2.740 m2

♦  Vrsta mjera energetske efikasnosti:

♦  Termoizolacija fasadnih zidova;

♦  Termoizolacija stropa prema tavanu; (Objekt škole i sportske dvorane)

♦  Zamjena postojeće stolarije i/ili bravarije;

♦  Unaprjeđenje sistema centralnog grijanja,

♦  Djelomična zamjena rasvjetnih tijela;

♦  Očekivana godišnja ušteda energije: 307.044 kWh/god.

Izvor: beep.ba

„Planirano je da realizacija projekta bude u periodu od jula do oktobra 2021. godine. Realizacijom ovog projekta, naša djeca dobit će bolje uslove za školovanje, a grad Visoko modernu zgradu koja će uljepšati Donju Mahalu.“ – Izjavio je gradonačelnik Mirza Ganić na svom Fb profilu.