Počeli radovi na sanaciji puta prema Podvincima – naselje Bogošići

 

Nastavljaju se radovi na sanacijama, rekonstrukcijama i asfaltiranju puteva na području grada Visoko, a danas su počeli radovi na sanaciji i asfaltiranju puta u naselju Bogošići u pravcu Podvinaca.

Ugovoreni radovi nakon provedene e-aukcije iznose 82.000 KM.

 

Grad Visoko/ViPromo