27. sjednica Općinskog vijeća Visoko u petak, 22. februara

27. sjednica Općinskog vijeća Visoko održat će se 22.2.2019. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati. sa slijedećim Dnevnim redom:

 1. Izvod iz zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Visoko,
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Visoko za 2019. godinu.
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice
 3. Prijedlog Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Općine Visoko za 2019. godinu.
  IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Općinske načelnice
 4. Prijedlog Programa komunalnih djelatnosti za 2019. godinu.
  IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Općinske načelnice
 5. Prijedlog Programa utroška sredstava tekućeg održavanja na području općine Visoko za 2019. godinu.
  IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Općinske načelnice
 1. Prijedlog Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na području općine Visoko za 2019. godinu.
  IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Općinske načelnice
 2. Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Vijer 2” – Visočki vodovod.
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske načelnice, Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice i predstavnik JKP “Visoko” d.o.o. Visoko
 3. Prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta “Vrutak” i “Šećine njive” općine Visoko.
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske načelnice, Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice i predstavnik JKP  “Visoko” d.o.o. Visoko
 4. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti: Prijedlog odluke o kupovini zemljišta  označenog kao k.č. 2129/2  KO Gračanica za dogradnju  vodovodnog sistema Visoko, podsistem Moštre.
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske načelnice
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program lokacija i naknada za privremeno zauzimanje javnih površina na području  općine Visoko.
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske načelnice
 6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća.
  IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko
 7. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika  predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko saziva 2016-2020. godina.
  IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko
 8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća Visoko saziva 2016-2020. godina.
  IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko
 9. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području općine Visoko za 2018. godinu.
  IZVJESTILAC: PU Visoko
 10. Vijećnička pitanja i inicijative