19. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko održat će se u četvrtak

U četvrtak 30. juna 2022. godine, sa početkom od 14:00 sati u Velikoj sali Gradske uprave Visoko, bit će održana 19. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko, sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

  1. Izvod iz zapisnika sa 18. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko
  2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta  Grada  Visoko za 2022.godinu
  3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju Budžeta  Grada Visoko za 2022.godinu
  4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2022. godinu

– 5.1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava za tekuće održavanje na  području Grada Visoko za 2022. godinu

– 5.2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o održavanju putnih prelaza na području Grada Visoko za 2022.godinu

  1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko- dobojskog  kantona na području Grada Visoko za 2022. godinu
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o utrošku sredstava Budžeta Grada Visoko za 2022.godinu -Sufinansiranje za apliciranje viših nivoa vlasti, domaćih i inostranih  organizacija  i EU fondova
  3. Prijedlog odluke o dodjeli poslovnog prostrora BZK “Preporod” Visoko
  4. Vijećnička pitanja i inicijative

Grad Visoko