130 članova Taekwondo kolektiva ‘Bosna’ polagalo za viši pojas

Dana 12.07.2020 godine u Visokom u Sportsko rekreacionom centru “Bosna” Visoko u Muhašinovićima – Visoko održano je polaganje za više pojaseve (viša učenička zvanja) članova Taekwondo kolektiva Bosna.

Polaganju je pristupilo 130 članova našeg kolektiva sa svih punktova (Visoko, Breza, Kiseljak – Bilalovac, Moštre, Vareš, Gračanica i Dobrinje). Polaganje je bilo u skladu sa pravilima i propisima WTF, ETF i Taekwondo Saveza BiH.

Ispitivačku komisiju su činili Kajević Edin Kaja 5. dan – predsjednik komisije, Kajević Almin 4. dan, član komisije, Ahmedspahić Kerim 3. dan, član komisije i Valjevac Edin, zapisničar i delegat.

Polaganje je bilo od 9. do 1. kupa, a podijeljeno u dvije grupe :
– prva grupa od 9-7 kupa od 09.00 h do 11.00 h,
– druga grupa od 6 – 1 kupa od 11.00 do 13.00 h.

S obzirom na pandemiju Covid-19 i naložene zaštitne mjere Federalnog štaba civilne zaštite, polaganje je bilo zatvorenog tipa tj. bez većeg okupljanja i bez prisustva publike (roditelja, prijatelja i sponzora) uz pridržavanje svih naloženih mjera.

Polaganje je uspješno provedeno te su polagači pokazali odlično zananje na ispitima koja su polagali (poomse, razbijanje daski i dr.).

Sljedeće polaganje planirano je krajem tekuće godine!

Svim polagačima koji su položili za više pojaseve iskrene čestitke, a onima koji nisu više sreće drugi put.

VAŠ TAEKWONDO KOLEKTIV BOSNA!