101 godina od rođenja hadži Sulejman ef. Fišeka

Na današnji dan, 25. marta 1920.godine, od majke Kadire i oca Avde kao jedno od sedmero djece, u Podvincima kod Visokog se rodio hadži Sulejman ef. Fišek.

Rano djetinjstvo je proveo u rodnim Podvincima a od 1930. do 1935. godine bio je učenik Osman ef. Redžovića u Smršnici kod Visokog.

Potom upisuje Ahmed-efendijinu medresu u Visokom koju završava 1939. godine.

Početkom Drugog svijetskog rata biva mobilizovan i u vojsci ostaje:“Pet godina manje devet dana.“ kako bi on imao običaj reći.

Nakon Drugog svjetskog rata pa do 1950. godine radio je kao imam na Striježevu, općina Vareš, a 1950. godine polaže ispit za matičara i od 1950. do 1952. godine radio je kao matičar u mjesnom uredu Uvorići kod Visokog. Nakon što se našao pod pritiskom preuzimanja „Crvene knjižice“ morao je da bira izmedju nje i posla matičara. Iako je mjesečna plata matičara u to vrijeme bila veća od godišnje imamske plate Sulejman efendija nije želio staviti „Crvenu knjižicu“ u svoj džep.

Od 1952. pa do penzionisanja 1980. godine hadži Sulejman-ef. radio je kao imam, hatib i muallim u rodnom mjestu Podvinci kod Visokog. Sulejman efendija je kao rijetko ko proveo gotovo cijeli radni vijek u rodnom mjestu. Od svih poteškoća sa kojim se susretao u imamskom poslu može se izdvojiti to da časove vjeronauke nije smio izvoditi u džamiji nego u tajnosti u privatnoj kući. Pored imamske dužosti jedno vrijeme je bio i sekretar Odbora IZ Gračanica kod Visokog.

Nakon penzionisanja bio je u dva mandata predsjednik Odbora Islamske zajednice Gračanica kod Visokog od 1983. do 1990.godine. Početkom agresije na BiH i odlaskom džematskog imama Smajlović Mehmeda u ARBiH stavio se na raspolaganje Odboru Islamske zajednice Gračanica kod Visokog, te ponovno preuzeo imamsku i hatibsku dužnost u rodnom mjestu i obavljao je do okončanja agresije.

Penzionerske dane je provodio u ibadetu Allahu dž.š. Najčešći drug mu je bio Časni Kur’an.

Bez obzira koliko dugo čovjek živio dođe vrijeme kada treba da se seli svome Gospodaru. Tako je u petak 24. jula 2015. godine netom pred džumu-namaz došao i edžel hadži Sulejman efendiji. Ukopan je 25. jula 2015. godine u haremu stare(Djevojačke) džamije u Podvincima, poslije ikindije namaza. Dženazu namaz je predvodio Džemal ef. Fišek, Sulejman efendijin unuk, kroz kojeg mu je Allah dž. š. ukabulio dovu da neko od njegovih potomaka krene njegovim stopama.

Allah dž. š. mu je podario veliko potomstvo: osmoro djece, sedamnaestero unučadi, te dvadeset sedmoro praunučadi.

Hadži Sulejman ef. Fišek je bio veoma susretljiv i komunikativan insan, volio se šaliti i kako to na njegovoj dženazi reče Glavni imam Medžlisa IZ Gračanica kod Visokog Midhat ef. Čakalović, koji je za njega išao kao bedel na hadž, bilo je nezamislivo sresti se s njim, a da od njega ne čujete neku šalu. U devetoj deceniji života kada bi ga upitali kako si Sulejman efendija njegov odgovor je bio: “Elhamdulillah, sad je dobro, a kad se ostari vidjet ćemo kako će biti.“

Molimo Allaha dž.š. da hadži Sulejman efendiji podari ahiretske ljepote, da ga sačuva kaburskog azaba i džehennemske vatre, te ga nastani u džennetu u društvu sa šehidima, poslanicima i Allahovim, dž.š. dobrim robovima.

Amin.